Ana Sayfa

Müdürlüğümüz Eczacılık Birimine Ait Dokümanlar :
     Eczane Açılış Matbu Formu
     Eczane Açılışında İstenilen Belgeler
     Eczane Devri İçin Matbu Formu
     Eczane Devrinde İstenilen Belgeler
     Eczane Kapanışında İstenilen Belgeler
     Eczane Mesul Müd. Tayininde İstenilen Belgeler
     Eczane Mesul Müd.Tayinini Matbu Formu
     Eczane Nakli İçin Matbu Formu
     Eczane Naklinde İstenilen Belgeler
     Eczane (Vereseli) İşlemlerinde İstenilen Belgeler
     Eczanelerde Bulundurulması Gereken İlaçların Listesi
    Hemofili Karnesi Almak İçin Dilekçe ve İstenilen Belgeler
    Hemofili TURUNCU Reçete Formu
    İlaç İmha Tutanağı
    Kan Ürünü (MOR) Reçete Formu
    Yeşil Kırmızı Reçete Bildirim Formu(yeni düzenlenmiş hali)
     


Bolu İl Sağlık Müdürü

Dr.Seraceddin ÇOM

Özgeçmişi

Basın Açıklamaları

Önemli Günlere Ait Mesajları